Strona Główna

O nas

Nasze Skarby

UAUA- UNO

 

Stanowisko Uaua-uno położone jest na zachodniej granicy strefy geograficznej Llanos de Mojos w północnej części Boliwii. Obszar ten charakteryzuje się klimatem subtropikalnym z roślinnością sawannową i lasami zalewanymi czasowo w porze deszczowej. Brzegi rzeki Beni porasta las galeriowy, w dużej mierze przeobrażony w wyniku działalności ludzkiej (wycinanie i wypalanie pod uprawę). Obecnie strefa wokół stanowiska jest niezamieszkana, jednak odwiedzają ją różne grupy miejscowych Indian (głównie Tacana, Maropa, Chimane i Ese Ejja) w poszukiwaniu drzew do wyrębu oraz zwierzyny łownej. Strefa ta pozbawiona jest także sieci dróg, a jedynym środkiem transportu jest droga wodna. Najbliższe osady to: San Marcos (około 10 km na północ od stanowiska) i Zoraida (inna ortografia: Soraida; około 20 km na południe od stanowiska).Stanowisko określane jest przez okolicznych Indian jako stary cmentarz i nazywane Uaua uno (informatorzy Ese Ejja) lub Los Cántaros (informatorzy Tacana). Znaczenie nazwy Uaua-uno nie jest jasne, przez część informatorów tłumaczone jest jako „czarna woda”. Funkcjonuje także określenie Babatrau lub Bacuatran, jednakże w rzeczywistości dotyczy ono innego stanowiska, położonego około 40 km na południe od Uaua-uno, badanego w 1962 r. przez Gregorio Cordero. Stanowisko Uaua-uno zostało odkryte w 1998 r. przez inż. Enrique Kaegi Vásqueza, który podczas wyprawy przyrodniczej natknął się tam na obiekty archeologiczne i poinformował o znalezisku Dirección Nacional de Arqueología. Stanowisko zostało zakwalifikowane jako obiekt trzeciej klasy pod względem wartości archeologicznej, ze śladami działalności ludzkiej sprzed okresu kolonialnego. Część zabytków, w tym nietypowe naczynia antropomorficzne, fragmenty ceramiki malowanej i narzędzia kamienne zgromadzono w kolekcji w mieście Reyes. W 2004 r. przeprowadzono pierwsze naukowe badania na stanowisku w ramach ekspedycji zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Czysty Świat” we współpracy z Instytutem Archeologii UMK, Dirección Nacional de Arqueología oraz Fundación Eco-Amazonico. Celem prac było określenie charakteru stanowiska, jego zasięgu oraz przynależności kulturowej a także perspektyw do dalszych prac badawczych. W sezonie wykopaliskowym 2004 zlokalizowano ślady osadnictwa i działalności sepulkralnej niemal na całej długości urwiska rzecznego Beni, ciągnącego się na odcinku około 650 m wzdłuż prawego brzegu rzeki. Na podstawie profilu urwiska rzecznego oraz typu materiału archeologicznego stwierdzono iż stanowisko należy do kategorii dużych kopców (lomas) o wysokości do 6 m, pełniących jednocześnie funkcję osad i cmentarzy. (Autor: A. Karwowski)

 

ARCHEOLOGIA BENI

 

Obszar Llanos de Mojos dzielony jest na trzy strefy ekologiczno-archeologiczne: zachodnią (nad rzeką Beni), centralną (nad rzeką Mamoré) oraz wschodnią (nad rzeką Itenez). Stosunkowo dobrze rozpoznany pod względem kulturowym jest obszar centralny, pozostałe (szczególnie zachodni) wymagają szczegółowych badań archeologicznych. Pierwsze prace w Llanos de Mojos rozpoczął Erland Nordenskiöld, który w latach 1908-1909 przeprowadził wykopaliska na kopcach (lomas) Hernmark, Masicito i Velarde w okolicach miasta Trinidad. Wyniki prac Nordenskiölda zostały zweryfikowane i uzupełnione przez kolejne ekspedycje archeologiczne, min. ekspedycję boliwijsko- argentyńską. Poza tym w strefie tej zlokalizowano złożone systemy kanałów i podwyższonych pól datowane na okres przedhiszpański. Obecnie w strefie w pobliżu miasta Trinidad pracuje niemiecko-boliwijski zespół archeologów pod kierownictwem dr. Haiko Prümersa. Stanowisko Uaua-uno leży w relatywnie słabo zbadanej strefie zachodniej Llanos de Mojos. Prace na tym obszarze miały jedynie formę rekonesansów archeologicznych, przeprowadzonych na niewielka skalę (np. Castillo 1929; Cordero 1984). Od 1997 r. realizowane są systematyczne prace na stanowisku Las Piedras (departament Pando) nad rzeką Beni, gdzie odkryto ruiny twierdzy inkaskiej oraz materiały ceramiczne pochodzenia inkaskiego i amazońskiego. (Autor: A. Karwowski)

Ekipa

Kontakt